banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Xét chọn sinh viên tham dự chương trình SV Châu Á với môi trường năm 2016Xét chọn sinh viên tham dự chương trình SV Châu Á với môi trường năm 2016
Căn cứ công văn số 904/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 05/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cử sinh viên tham dự diễn đàn sinh viên Châu Á với môi trường năm 2016, Nhà trường đề nghị Ban Lãnh đạo các Khoa xét chọn sinh viên tham dự chương trình theo các nội dung như sau:

1. Thời gian: Từ 03 đến 08 tháng 8 năm 2016.
2. Địa điểm: Trường Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản.
3. Kinh phí: Do Ban Tổ chức đài thọ.
4. Tiêu chuẩn xét chọn
- Là sinh viên đại học hệ chính quy Khóa QH-2013-X hoặc QH-2014-X hiện đang theo học tại đơn vị.
- Có sức khỏe tốt để tham gia chương trình.
- Có sự quan tâm, hiểu biết sâu sắc về vấn đề môi trường.
- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, đạt chuẩn TOEIC từ 600 trở lên hoặc diểm TOEFL iBT từ 62 điểm trở lên hay các chứng chỉ tương đương.
- Có kết quả học tập (tính đến hết học kỳ I năm học 2015 - 2016) đạt loại Giỏi; có ý thức kỷ luật cao; có khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội; có kỹ năng làm việc nhóm.
- Có chứng nhận đã tham gia các hoạt động cộng đồng liên quan đến vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường.
- Sinh viên chưa tham gia hoặc đang được xét tham gia các chương trình trao đổi sinh viên/các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2015 - 2016.
5. Phân bổ chỉ tiêu: Khoa Báo chí và Truyền thông, Khoa Đông phương học, Khoa Lịch sử, Khoa Văn học: Mỗi đơn vị đề cử 01 sinh viên.
(Chi tiết xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn