banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ban chủ nhiệm Khoa 2017-2020
Trưởng khoa
TS. Lưu Tuấn Anh - tuananh1974@gmail.com
Phó Trưởng khoa
TS. Nguyễn Trần Tiến - ntrantienussh@gmail.com
Phó Trưởng khoa
TS. Võ Minh Vũ - vominhvu@ussh.edu.vn

Bình luận của bạn