banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THÔNG BÁO KHẨN: Về đại dich Covid - 19THÔNG BÁO KHẨN: Về đại dich Covid - 19
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm vi rút Covid-19 trong cộng đồng, từ ngày 30/3 đến hết ngày 15/4, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị cho phép cán bộ và sinh viên làm việc, học tập ở nhà, hạn chế đến Trường, trừ trường hợp đặc biệt.

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ và sinh viên toàn trường,

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm vi rút Covid-19 trong cộng đồng, từ ngày 30/3 đến hết ngày 15/4, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị cho phép cán bộ và sinh viên làm việc, học tập ở nhà, hạn chế đến Trường, trừ trường hợp đặc biệt.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 của Trường cắt cử cán bộ trực.
Ban Giám hiệu Nhà trường kêu gọi cán bộ và sinh viên toàn trường tiếp tục nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, chung tay góp phần cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19.
Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                                   TL.HIỆU TRƯỞNG
                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG HC-TH


                                                                                                        Đặng Ngọc Trai

Bình luận của bạn