banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ ngành Đông Nam Á học đề tài "Nghiên cứu so sánh chất lượng cuộc sống Bangkok và Hà Nội thông qua bộ chỉ số của Mercer"Bảo vệ Luận án Tiến sĩ ngành Đông Nam Á học đề tài "Nghiên cứu so sánh chất lượng cuộc sống Bangkok và Hà Nội thông qua bộ chỉ số của Mercer"
Ngày 7 tháng 5 năm 2020, tại phòng 302 nhà E, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, NCS. Đỗ Thị Liên Vân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. NCS. Đỗ Thị Liên Vân là NCS chuyên ngành Đông Nam Á học dưới sự hướng dẫn của GS. TS. Mai Ngọc Chừ.

Ngày 7 tháng 5 năm 2020, tại phòng 302 nhà E, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, NCS. Đỗ Thị Liên Vân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. NCS. Đỗ Thị Liên Vân là NCS chuyên ngành Đông Nam Á học dưới sự hướng dẫn của GS. TS. Mai Ngọc Chừ. Tuy phải lùi lại lịch bảo vệ do ảnh hưởng của dịch Covid 19, buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS. Đỗ Thị Liên Vân vẫn diễn ra thành công và được các thành viên hội đồng đánh giá tốt về nội dung chuyên môn. 

Đề tài của luận án là “Nghiên cứu so sánh chất lượng cuộc sống Bangkok và Hà Nội thông qua bộ chỉ số của Mercer”. Mục tiêu nghiên cứu hướng tới phân tích, so sánh những điểm giống và khác nhau về thực trạng chất lượng cuộc sống của Bangkok và Hà Nội thông qua 39 chỉ số của Mercer. Làm rõ những thành tựu cũng như những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của từng nhóm chỉ số. Qua đó rút ra được những bài học thành công và thất bại đối với Bangkok và Hà Nội trước bối cảnh tình hình mới hiện nay.

Hiện tại, khoa Đông phương học đang tuyển sinh và đào tạo hai chuyên ngành Tiến sĩ là Đông Nam Á học và Trung Quốc học. Hy vọng rằng, sau khi thiết lập cuộc sống bình thường mới, sẽ có thêm nhiều bạn trẻ đam mê nghiên cứu khoa học sẽ dự thi vào hai ngành nói trên của khoa Đông phương học.

(Theo ĐPH)

Bình luận của bạn