banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Swadeshi: Con đường phát triển kinh tế Ấn Độ từ Mahatma Gandhi đến Narendra ModiSwadeshi: Con đường phát triển kinh tế Ấn Độ từ Mahatma Gandhi đến Narendra Modi
Swadeshi: Con đường phát triển kinh tế Ấn Độ từ Mahatma Gandhi đến Narendra Modi sẽ làm rõ 3 nội dung sau: (i) Bối cảnh kinh tế Ấn Độ trước Độc lập và phong trào Swadeshi; (ii) Nguyên tắc kinh tế Swadeshi dưới thời Mahatma Gandhi; (iii) Ảnh hưởng của Swadeshi trong nền kinh tế Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi .

Tác giả: Đinh Thị Phương Thảo

Số trang: Tr. 78 - 87

Tên tạp chí: Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á

Số phát hành: Số 8 (81)

Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành

Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung

Mã phân loại: 327

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Swadeshi, Mahatma Gandhi, Narendra Modi, kinh tế Ấn Độ

Chủ đề: Kinh tế -- Chính trị & Ấn Độ

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn