banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Sơ lược về tình hình đô thị hóa tại Ấn Độ sau độc lậpSơ lược về tình hình đô thị hóa tại Ấn Độ sau độc lập
Bài viết gồm 3 nội dung chính: (i), thực trạng đô thị hóa ở Ấn Độ sau độc lập; (ii), khó khăn trong quá trình đô thị hóa; (iii), dự báo tương lai và chính sách đô thị hóa tại Ấn Độ.

Bài viết được in trong cuốn: Đông phương học: Những nghiên cứu mới, NXB Khoa học và Kỹ Thuật 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn