banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Chế độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Nhật BảnChế độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Nhật Bản
Ngày 01 tháng 06 năm 2015, Luật Bảo hộ tên gọi của nông lâm thuỷ sản và thực phẩm đặc thù của Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực, theo đó, các nông lâm thuỷ sản có chất lượng, và các đặc tính khác được xã hội công nhận do nguồn gốc địa lý có thể được bảo hộ với tư cách chỉ dẫn địa lý.

Nguyễn Phương Thúy

Cuối năm 2018, để phù hợp với việc thực thi Hiệp định Đối tác kinh tế Nhật Bản-Liên minh châu Âu, một số quy định của Luật này đã được sửa đổi và luật sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2019. Với sự sửa đổi này, sẽ có thêm nhiều chỉ dẫn địa lý của nước ngoài được đăng ký và nhận được sự bảo hộ với tư cách là chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản trong thời gian tới. Nghiên cứu này sẽ giới thiệu về chế độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Nhật Bản và đưa ra một số lưu ý đối với chỉ dẫn địa lý của nước ngoài khi muốn nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn