banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Hội thảo: Đông Nam Á trong thế giới phương Đông
William James Durant - một trong những người đi đầu nghiên cứu phương Đông từ rất sớm đã viết "Tương lai ờ phía Thái Bình Dương , chúng ta phải hướng cặp mắt và trí óc về phía đó".

Sinh viên Đông Phương tham gia Trại Hán ngữ tại Đại học Quảng Tây
Từ ngày 18-24/11/2018, toàn trường đã có 182 sinh viên tham gia Trại Hán ngữ tại trường Đại học Quảng Tây (thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, trong đó khoa Đông phương học có 10 sinh viên.

Khai mạc Hội thảo Hàn Quốc và Hàn Quốc học từ góc nhìn châu Á
Hội thảo Hàn Quốc học khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ IX với tên gọi “Hàn Quốc và Hàn Quốc học dưới góc nhìn châu Á” đã khai mạc tại khách sạn Công đoàn Hà Nội sáng 25/11/2008.