Thông tin chung

Thông tin chung về diễn đàn đông phương
Forum rules
1. Những điều nghiêm cấm:

a. Tuyệt đối không trình bày, thảo luận, thông tin hay tuyên truyền các nội dung phản động, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

b. Không sử dụng diễn đàn làm nơi đăng tải, trích dẫn thảo luận các nội dung xấu liên quan đến chính trị, tôn giáo, sắc tộc cũng như các nội dung mang tính nhạy cảm khác.

c. Không sử dụng diễn đàn để tuyên truyền, cổ vũ cho các nội dung liên quan tới văn hóa đồi trụy, các hoạt động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

d. Không sử dụng diễn đàn làm nơi đăng tải các chỉ trích, tố cáo nặc danh, thiếu căn cứ.

e. Không dùng những lời lẽ thiếu văn hóa, vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức chung. Không công kích, moi móc, nói xấu các thành viên khác một cách khiếm nhã. Không khích bác, bôi nhọ hay đụng chạm tới tư cách và danh dự của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

f. Không vi phạm các quy định nêu trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Tuyệt đối tôn trọng quyền tác giả.

2. Quy định về biệt danh (nickname), biểu tượng (avatar) và chữ kí:

a. Nickname là tên thành viên hiển thị trong diễn đàn, thuộc quyền sở hữu của thành viên. Khi tạo nickname, cần lưu ý:

· Nickname sử dụng các kí tự chữ và/hoặc số Latin. Tránh dùng các tập hợp kí tự quá phức tạp.

· Nghiêm cấm dùng các ngôn từ thiếu văn hóa, trái với các chuẩn mực đạo đức chung.

· Không dùng các địa chỉ website, email làm nickname.

· Không dùng nickname có thể gây mạo nhận là thành viên Ban Biên tập (BBT) diễn đàn.

· BBT có quyền quản lí nickname. BBT có thể không cấp, khóa hoặc xóa vĩnh viễn các nickname vi phạm Nội quy.

b. Avatar và chữ kí thuộc quyền sở hữu riêng của thành viên. Biểu tượng và chữ kí phải mang nội dung văn hóa phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức chung. Khi tạo avatar và chữ kí, nghiêm cấm:

· Dẫn và đưa đường link (liên kết) tới các website độc hại, chứa những nội dung không phù hợp với mục đích, tôn chỉ và quy định của diễn đàn.

· Tuyên truyền, quảng cáo cửa hàng, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp... khi chưa được phép của BBT diễn đàn.

· Sử dụng những lời lẽ thiếu văn hóa trong chữ kí bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

· Dùng avatar và/hoặc chữ kí với mục đích trực tiếp hay gián tiếp đưa các thông tin trái quy định lên diễn đàn.

3. Quy định đăng bài và tạo lập chủ đề, tiêu đề:

a. Bài của thành viên mới tham gia diễn đàn phải chịu chế độ kiểm duyệt của BBT.

b. Bài của thành viên phải đăng đúng các tiểu mục quy định trong diễn đàn.

c. Chủ đề tạo lập phải mang tính khái quát để những thành viên khác có thể tham gia trao đổi, thảo luận, không được trùng lặp với các chủ đề đã có. Tiêu đề của chủ đề tạo lập phải ngắn gọn, phản ánh chính xác nội dung của chủ đề.

d. Không chấp nhận các tiêu đề có nội dung vô nghĩa, không phản ánh chủ đề. BBT có quyền thay đổi hoặc xóa các tiêu đề vi phạm mà không cần thông báo trước.

e. Tiêu đề của chủ đề phải đúng ngữ pháp tiếng Việt và bắt buộc viết hoa chữ cái đầu tiên và các danh từ riêng.

f. Không đặt các tiêu đề mang tính lăng mạ, phản cảm.

g. Tránh đăng các tiêu đề trùng lặp.
  • Forum
  • Active topics
    Replies
    Views
    Last post