banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Triệu tập tham dự Hội nghị Khoa học trẻ năm 2015
Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015, được sự nhất trí của Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học tổ chức “Hội nghị Khoa học trẻ năm 2015”:

Thống kê công trình KHCN Khoa Đông phương học năm 2014 - 2015
Để có cơ sở tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2014 và xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2015, Nhà trường kính đề nghị cán bộ các đơn vị thống kê các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ thực hiện trong năm 2014 theo biểu mẫu sau:

Những nghiên cứu mới về Nhật Bản và châu Á
Được sự tài trợ của Qũy Toshiba Foundation, ngày 23/1/2015, Khoa Đông phương học tổ chức toạ đàm với chủ đề “Những nghiên cứu mới về Nhật Bản và châu Á”. PGS.TS Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì toạ đàm.