banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Thông tin tuyển lớp chuyển đổi cho thi đầu vào Thạc sĩ Châu Á học khoá 2017
Thân gửi các bạn có nguyện vọng học Thạc sĩ chuyên ngành Châu Á học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Để chuẩn bị cho tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khoá 2017, bộ phận đào tạo sau đại học khoa Đông phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang có kế hoạch mở lớp bổ túc kiến thức cho những bạn đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành Châu Á học. Cụ thể như sau:

Thông báo về điểm thi sau đại học đợt 1 năm 2016
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo điểm thi sau đại học đợt 1 năm 2016 như sau:

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Nha Trang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng cục Du lịch về việc uỷ quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế, cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp Bổ túc kiến thức Đông phương học
Căn cứ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bổ túc kiến thức cho kỳ thi sau đại học, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội),

Thông tin giúp cho học viên về kỳ thi B1, B2, C1 ngày 19/7/2015
Thông tin về kỳ thi tiếng Anh B1, B2 dành cho học viên sau đại và C1 dành cho giảng viên tiếng Anh tổ chức ngày 19/7 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Quy định mức thu học phí SĐH năm 2013 - 2014

Đăng ký đề tài và GVHD luận văn cao học

Thủ tục xin gia hạn thời gian học tập
Học viên/NCS hoàn tất thủ tục dưới đây để xin gia hạn thời gian học tập

Kế hoạch học học phần Ngoại ngữ học thuật và Lịch thi Ngoại ngữ cơ bản và Triết học
Bộ phận SĐH Khoa Đông phương học xin thông báo Lịch thi Ngoại ngữ cơ bản, Triết học và kế hoạch học học phần Ngoại ngữ học thuật như sau:

Quy chế đào tạo Sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội