banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


“Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 1954-1975”
Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc công trình nghiên cứu “Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 1954-1975” của PGS.TS. Phạm Quang Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Trang sách cuộc đời”
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, đã trải qua một chặng đường 20 năm hình thành, phát triển và kế thừa thành quả của 60 năm Đại học Tổng hợp Hà Nội, 70 năm truyền thống Đại học Văn khoa Việt Nam. Nhìn lại mỗi chặng đường phát triển của Nhà trường, rất dễ nhận ra những đóng góp không nhỏ của những cán bộ cựu chiến binh (CCB) trong mỗi cương vị quản lý và công tác chuyên môn cụ thể.

Chuyên khảo “Vân Đồn - Thương cảng quốc tế của Việt Nam”
GS.NGND Vũ Dương Ninh giới thiệu chuyên khảo mới xuất bản của PGS.TS Nguyễn Văn Kim: “Vân Đồn - Thương cảng quốc tế của Việt Nam”.

“Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc”
Dân tộc Việt Nam là dân tộc có truyền thống văn hiến. Một trong những yếu tố làm nên văn hiến là trí tuệ, học thức và vai trò của những trí thức, những bậc hiền tài ở mọi thời kỳ, thời đại phát triển của lịch sử dân tộc. Nhận thức rõ người tài có vai trò rất quan trọng đối với quốc gia, ngay từ thời Lý, trường đại học đầu tiên (Quốc Tử Giám) đã được mở vào năm 1076 để đào tạo nhân tài. Khoa cử thời Lý, Trần đã góp phần phát triển nền văn minh Đại Việt.

Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề"
Tiếp theo công trình Lịch sử Quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 – 2010 đã xuất bản năm 2014, năm nay, GS. NGND. Vũ Dương Ninh vừa cho ra mắt cuốn CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRÊN BÀN CỜ QUỐC TẾ - LỊCH SỬ VÀ VẤN ĐỀ (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2016).

Văn học sử Hàn Quốc từ cổ đại đến cuối thế kỷ XIX
Cuốn sách Văn học sử Hàn Quốc từ cổ đại đến cuối thế kỷ XIX do nhóm dịch giả Jeon Hye Kyung - Lý Xuân Chung của Viện nghiên cứu Đông Bắc Á biên dịch và chú giải được NXB Đại học Quốc gia ấn hành năm 2006, dày 305 trang. Đây là cuốn sách đã được chỉnh lý một cách dễ hiểu từ các sách văn học sứ Hàn Quốc lây trọng tâm là ba phần lịch sử thơ ca, lịch sử tiểu thuyết và lịch sử văn học chữ Hán.

Thể thơ mới Hàn Quốc & thơ mới Việt Nam (một vài so sánh)
Cuốn sách Thể thơ mới Hàn Quốc & thơ mới Việt Nam (một vài so sánh) được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Thế giới ấn hành năm 2008, dày 187 trang.

Khái niệm văn hóa văn minh & Văn hóa truyền thống Hàn
Cuốn sách Văn hóa văn minh & Yếu tố văn hóa truyền thống Hàn của GS.TS.NGND Lê Quang Thiêm (nguyên Chủ nhiệm đầu tiên của Bộ mộn Hàn Quốc, khoa Đông phương) được NXB Văn học ấn hành năm 1998 là một trong những công trình khảo cứu đầu tiên tại Việt Nam về văn hóa Hàn Quốc. Sách được NXB Đại học Quốc gia Hà Nội in lại năm 2002 với tựa đề Khái niệm văn hóa văn minh và văn hóa truyền thống Hàn.

Văn hóa và ngôn ngữ phương Đông
Cuốn sách Văn hóa và ngôn ngữ phương Đông là kết quả nghiên cứu qua nhiều năm kinh nghiệm của GS.TS Mai Ngọc Chừ (Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo khoa Đông phương học). Sách được NXB Phương Đông ấn hành năm 2009, dày 548 trang.

Lịch sử tôn giáo Nhật Bản (sách dịch)
Cuốn sách "Lịch sử tôn giáo Nhật Bản" do tác giả Sueki Fumihiko sáng tác, bản dịch tiếng Việt được thực TS. Phạm Thị Thu Giang (giảng viên Bộ môn Nhật Bản học, Khoa Đông phương học)