banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Thông báo về thông tin tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn
Trường có thông báo về thông tin tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn, cho sinh viên có nhu cầu tìm việc, xin tham khảo thông tin trên.

Thông báo về thông tin tuyển dụng phiên dịch tiếng Nhật
Thông tin tuyển dụng: Nhân viên phát triển thị trường Nhật Bản - Đại học FPT

Triển khai xét chọn sinh viên nhận học bổng Yamada đợt 2, năm học 2014 - 2015
Học bổng Yamada được sáng lập bởi ông Chủ tịch Osamitsu Yamada, Giám đốc Công ty Thuế - Kế toán Osamitsu Yamada, Chủ tịch Hiệp hội khoa học Kanagawa, Nhật Bản. ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2007-2008.