banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Tổng kết công tác NCKH sinh viên Khoa Đông phương học
Thực hiện kế hoạch NCKH sinh viên năm học 2011-2012 của Trường Đại học KHXH & Nhân văn, Khoa Đông Phương Học đã tiến hành triển khai và đã hoàn thành hội thảo khoa học sinh viên. Khoa đã thông báo bằng văn bản tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Khoa về kế hoạch, thời gian, cách thức