banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Phân công các đơn vị tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021Phân công các đơn vị tham gia  bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quận ủy Quận Thanh Xuân và Đảng ủy Phường Thanh Xuân Trung, Nhà trường đề nghị Ban Lãnh đạo các Khoa phổ biến đến 2011 cử tri là sinh viên hệ chính quy (có danh sách kèm theo) bản phân công thời gian tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

(Chi tiết xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn