banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thư mời dự lễ kỷ niệm 20 năm Đông phương họcThư mời dự lễ kỷ niệm 20 năm Đông phương học
Kính gửi: Quý thầy, cô, cán bộ, viên chức; Quý anh, chị nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đã và đang làm việc, nghiên cứu, học tập tại Khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA XIN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI QUÝ THẦY, CÔ, CÁN BỘ VIÊN CHỨC, QUÝ ANH CHỊ NGHIÊN CỨU SINH, HỌC VIÊN, SINH VIÊN ĐÃ VÀ ĐANG LÀM VIỆC, NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG GIẤY MỜI THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC.

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VÀ KÍNH MỜI

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

TS. LƯU TUẤN ANH

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn