banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên Khoa Đông phương năm 2016Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên Khoa Đông phương năm 2016
Nghiên cứu khoa học sinh viên là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo bậc đại học, qua đó hình thành tư duy và phương pháp NCKH, thực hiện phương châm “giảng dạy kết hợp với thực nghiệm và NCKH”. Đây là nhiệm vụ của mọi sinh viên, là một hoạt động chính khoá giúp cho sinh viên tiếp nhận với cách học mới và tập làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thực hiện kế hoạch NCKH sinh viên năm học 2014-2015 của Trường Đại học KHXH & Nhân văn, Khoa Đông Phương Học đã tiến hành triển khai và đã hoàn thành hội thảo khoa học sinh viên. Khoa đã thông báo bằng văn bản tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Khoa về kế hoạch, thời gian, cách thức... tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014-2015. 
Từ giữa tháng 3, Hội thảo ở các bộ môn đã được diễn ra. Theo thống kê, toàn Khoa có 113 báo cáo của 5 Bộ môn. Sau hội thảo cấp Bộ môn, các Bộ môn đã chọn ra được 10 báo cáo xuất sắc nhất đề tham dự hội thảo cấp Khoa.  
Hội thảo cấp Khoa đã được tổ chức vào ngày 6  tháng  4  năm 2016 tại phòng 504 nhà C, Trường Đại học KHXH & Nhân văn. Đến tham dự Hội nghị có GS.TS. Mai Ngọc Chừ - Chủ tịch HĐKH Khoa, TS. Lưu Tuấn Anh - Chủ nhiệm Khoa cùng cán bộ giảng dạy, sinh viên trong Khoa. Sau Hội thảo, Ban tổ chức đã chọn được 06 báo cáo có chất lượng tốt nhất để tham dự Hội thảo cấp Trường.

Đánh giá chung:
- Đề tài báo cáo rất phong phú, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau: lịch sử, văn hóa, quan hệ quốc tế, chính trị, kinh tế, giáo dục, xã hội,...
- Chất lượng các báo cáo ngày càng được nâng cao. Các sinh viên bước đầu đã biết vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học vào việc nghiên cứu, một số báo cáo được thực hiện khá bài bản và cho ra kết quả đáng tin cậy. Nguồn tài liệu được sử dụng mặc dù phần lớn vẫn chỉ dừng lại là tài liệu thứ cấp song trong đó, tỉ lệ tài liệu bằng tiếng nước ngoài gia tăng. Điều này cho thấy năng lực ngoại ngữ của sinh viên đã tăng lên so với các khóa trước. 
- Đặc biệt, các sinh viên ngày càng tự tin hơn trong việc trình bày và bảo vệ quan điểm nghiên cứu của mình.
- Có sự tham gia đồng đều của các chuyên ngành.
- Hội thảo cấp Bộ môn và cấp Khoa được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng khoa học.
- Đã hoàn thành kỷ yếu hội thảo.
- Thời gian và quy trình tổ chức Hội thảo theo đúng kế hoạch triển khai công tác NCKH trong sinh viên của Trường.
(ĐPH)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn