banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Mẫu đề thi thử đánh giá năng lựcMẫu đề thi thử đánh giá năng lực
Để trả lời câu hỏi trắc nghiệm, hãy bấm chuột vào dòng tương ứng với phương án được chọn. Với câu hỏi điền giá trị, hãy điền đáp số vào ô kết quả ngay sau câu hỏi.

Đề thi mẫu: xem file đính kèm 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn