banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Quy cách trình bày khóa luận tốt nghiệp đại họcQuy cách trình bày khóa luận tốt nghiệp đại học
Quy cách trình bày Khóa luận tốt nghiệp Đại học

(kèm theo Hướng dẫn số: 1607/XHNV-ĐT, ngày 29/12/2008)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn