banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Văn hóa và ngôn ngữ phương ĐôngVăn hóa và ngôn ngữ phương Đông
Cuốn sách Văn hóa và ngôn ngữ phương Đông là kết quả nghiên cứu qua nhiều năm kinh nghiệm của GS.TS Mai Ngọc Chừ (Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo khoa Đông phương học). Sách được NXB Phương Đông ấn hành năm 2009, dày 548 trang.

Như tên gọi của cuốn sách, đây là công trình về văn hóa và ngôn ngữ phương Đông - hai lĩnh vực có quan hệ khăng khít với nhau. Sách được chia thành 4 phần:

 - Phần I bàn về văn hóa phương Đông nói chung. 

- Phần II giới thiệu tiến trình lịch sử và một số thành tố của văn hóa Đông Nam Á.

Phần III và Phần IV là những bài viết về ngôn ngữ khu vực và tiếng Việt văn học. Tiếng Việt văn học thuộc phạm trù ngôn ngữ văn học. Ngôn ngữ văn học ở đây được hiểu theo nghĩa rộng. Đó vừa là ngôn ngữ giao tiếp chung được trau dồi, được coi là chuẩn mực, vừa là ngôn ngữ được dùng trong văn học nghệ thuật.

 Đối tượng độc giả của cuốn sách là tất cả những ai quan tâm đến văn hoá và ngôn ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên các cấp, các nhà nghiên cứu, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành Đông phương học, văn hoá học, văn học, ngôn ngữ học, v.v...

Tác giả GS.TS Mai Ngọc Chừ

Bình luận của bạn