banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thể thơ mới Hàn Quốc & thơ mới Việt Nam (một vài so sánh)Thể thơ mới Hàn Quốc & thơ mới Việt Nam (một vài so sánh)
Cuốn sách Thể thơ mới Hàn Quốc & thơ mới Việt Nam (một vài so sánh) được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Thế giới ấn hành năm 2008, dày 187 trang.

Đây là tài liệu tham khảo có giá trị cao cho đối tượng độc giả quan tâm tìm hiểu văn học Hàn Quốc - Việt Nam, đặc biệt là mảng văn học cận đại với phong trào thơ mới.

Thể thơ mới Hàn Quốc và thể thơ mới Việt Nam (một vài so sánh) là kết quả đề tài nghiên cứu về thể thơ mới Việt Nam và thể thơ mới Hàn Quốc do Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thực hiện dưới sự tài trợ của Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương - Hàn Quốc.

Đề tài này đã được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu, đào tạo và dịch thuật văn học Hàn Quốc và Việt Nam. Phần nghiên cứu về thơ mới Việt Nam và so sánh bối cảnh ra đời của thơ mới Hàn Quốc và phong trào thơ mới Việt Nam do GS.TS. Mai Ngọc Chừ và Th.S Vũ Thu Hương, phần nghiên cứu về thể thơ mới Hàn Quốc và so sánh hình thức, nội dung thơ mới Hàn Quốc và thơ mới Việt Nam do TS. Lê Đăng Hoan chủ trì thực hiện.

Cuốn sách bao gồm các chương:

Chương 1: Thể thơ mới Hàn Quốc

Chương 2: Thể thơ trong phong trào thơ mới Việt Nam

Chương 3: So sánh thơ mới Hàn Quốc và thơ mới Việt Nam

Phụ lục: Một số bài thơ mới tiêu biểu của Hàn Quốc - Việt Nam

Thông tin về nhóm tác giả:

GS.TS. Mai Ngọc Chừ (Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc tại Việt Nam KRAV)

TS. Lê Đăng Hoan (UV BCH Hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc tại Việt Nam KRAV)

ThS. Vũ Thu Hương (Cán bộ công tác khoa Đông phương học)

Bình luận của bạn