banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 1995 - 2000)BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 1995 - 2000)
Sau 2 năm đào tạo thử nghiệm, đến năm 1995 Khoa Đông phương học đã chính thức được thành lập.

Nhiệm kỳ 1995 - 2000

Chủ nhiệm Khoa: GS. Phan Huy Lê

Các Phó Chủ nhiệm Khoa:

GS.TS. Lê Quang Thiêm

PGS.TS. Mai Ngọc Chừ

PGS. Nguyễn Quốc Hùng 

Bình luận của bạn