banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Bộ môn Ấn Độ họcBộ môn Ấn Độ học
Ấn Độ học là một trong 05 chuyên ngành đào tạo cử nhân chính quy văn bằng 1 của khoa Đông phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngành Ấn Độ học được chính thức mở đào tạo năm 2002. Ấn Độ là đất nước của rất nhiều những điều kì thú mà có thể bạn còn chưa biết đến.

Mục tiêu của bộ môn là đào tạo những cử nhân:


- Có kiến thức tổng quan về Đông phương học và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Nam Á học.
- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh.
- Có kĩ năng, nghiệp vụ cần thiết trong giao tiếp, công tác.
Những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ấn Độ học có thể công tác trên các lĩnh vực quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia Nam Á, có thể nghiên cứu và giảng dạy trong các trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, có thể làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các đại sứ quán, văn phòng đại diện của các nước Nam Á đặt tại Việt Nam, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các công ty chế xuất và du lịch của các nước Nam Á tại Việt Nam, v.v.

Bình luận của bạn