banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo về Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng Cử nhân năm 2016Thông báo về Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng Cử nhân năm 2016
Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2016 cho toàn bộ sinh viên tốt nghiệp (SVTN) đợt 2 năm 2015 và các sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 (đã đăng ký trước).

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2016 cho toàn bộ sinh viên tốt nghiệp (SVTN) đợt 2 năm 2015 và các sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 (đã đăng ký trước).
Để tổ chức thành công sự kiện quan trọng này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị quán triệt với SVTN thuộc đơn vị mình các nội dung sau đây:
1. Tổng duyệt Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân
- Thời gian: 7h30 ngày 30/6/2016 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Hội trường tầng 8 Nhà E và tầng 4 Nhà G.
- Thành phần tham dự: Trưởng các Khoa và tất cả SVTN.
- Lưu ý: 
+ Chỉ những SVTN tham gia tổng duyệt và ký vào danh sách nhận bằng tốt nghiệp mới được tham dự và nhận bằng trong Lễ trao bằng chính thức.
+ Khi đến tổng duyệt, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMTND để ký vào danh sách nhận bằng tốt nghiệp.
2. Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm học 2015 - 2016
- Thời gian: 7h30 ngày 01/7/2016 (Thứ Sáu)
- Địa điểm: Hội trường tầng 8 Nhà E.
- Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo các Phòng; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Sinh viên; Ban Lãnh đạo, Trợ lý đào tạo, Trợ lý Chính trị và CTSV các Khoa và SVTN đã tham gia buổi tổng duyệt và ký nhận bằng ngày 30/6/2016.
3. Địa điểm tập trung, vị trí ngồi, thứ tự di chuyển của SVTN các đơn vị trong buổi tổng duyệt và Lễ tốt nghiệp được gửi kèm kế hoạch này.
4. Nhà trường yêu cầu SVTN đến dự Lễ tốt nghiệp mặc trang phục trang trọng, đi đúng giờ và nghiêm túc thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
Vì sự thành công của Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân, đề nghị lãnh đạo các đơn vị đôn đốc SVTN đơn vị mình nghiêm túc thực hiện kế hoạch.

Nơi nhận:
- Ban Lãnh đạo các Khoa (để t/h);
- P.Đào tạo, P. HC-TH, ĐTN-HSV (để t/h);
- Lưu: HC-TH, CT&CTSV.    HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)


PGS.TS. Phạm Quang Minh

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn