banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Nho giáo Trung Quốc - Nguyễn Tôn NhanNho giáo Trung Quốc - Nguyễn Tôn Nhan
Xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả cuốn sách Nho giáo Trung Quốc của nhà nghiên cứu Nguyễn Tôn Nhan do NXB Văn hóa thông tin ấn hành

Nho Giáo Trung Quốc

Nho Giáo là một tông bản địa sản sinh ra đã vài ngàn năm trên đất Trung Quốc. Đây còn là một tôn giáo hợp nhất cao độ giữa chính trị và tông giáo thành một thể thống nhất: Hoàng đế kiêm nghiệm chức giáo hoàng, hoặc ngược lại giáo hoàng kiêm nghiệm chức hoàng đế. Thần quyền và chính quyền dung hợp với nhau làm một.

Nho giáo là tông giáo đặc hữu của Trung Hoa, hễ dân tộc nào đã sống trên vùng đất xưa cũ này, bao gồm từ tộc Hán cho đến các dân tộc thiểu số khác như Liêu, Kim, Nguyên, Tây hạ và Thanh, vương triều thời đại nào cũng coi Nho giáo là quốc giáo và Khổng Tử là giáo chủ.

Nho, Phật, Đạo là 3 tông giáo truyền thống cổ đại. Duy chỉ có Nho giáo lợi dụng kết hợp với chính trị để trở thành quốc giáo.

Để tìm hiểu sâu hơn về tông giáo này Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin cho xuất bản cuốn sách "Nho Giáo Trung Quốc". Thuận theo quá trình phát triển của Nho giáo, sách được chia làm các giai đoạn như sau:

1. Thời kỳ trước khi có Nho giáo = Trước thời Tần, Hán

2. Thời kỳ chuẩn bị của Nho giáo = Hai đời Hán (Đông và Tây Hán)

3. Thời kỳ tam giáo = Ngụy Tấn - Tùy Đường

4. Thời kỳ Nho giáo hình thành = Bắc Tống với Trương Tải và hai anh em Trình Đạo, Trình Di.

5. Thời kỳ Nho giáo hoàn thành - Nam Tống với Chu Hi

6. Thời kỳ Nho giáo ngưng kết = Minh và Thanh

Bình luận của bạn