banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ngoại giao Nhật Bản - Irie AkiraNgoại giao Nhật Bản - Irie Akira
Cuốn sách này ghi lại những suy nghĩ của tác giả về quan hệ đối ngoại của Nhật Bản cận đại. Vì vậy, đây không phải là một cuốn thông sử hoặc khái niệm chung chung, và tác giả tránh liệt kê các sự kiện chi tiết có tính giáo khoa. Để làm nổi lên những vấn đề của ngoại giao Nhật Bản, tác giả chú ý đến những điều ở phía sau các sự kiện bề mặt và suy ngẫm về ý nghĩa của chúng đối với thời đại hiện nay.“…Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động, khi suy nghĩ về con đường sắp tới của ngoại giao Nhật Bản, tôi muốn một lần nữa nhìn lại bước đi sau thời Minh Trị mà không bị sa vào chủ quan, định kiến. Tính tích cực của ngoại giao nghĩa là gì? Nếu như nói rằng ngoại giao Nhật Bản trong quá khứ là “thành công” hay “thất bại” thì phải lý giải điều đó ra sao? Thêm nữa, nói rằng “tích cực” hay “tiêu cực” thì có liên quan gì đến thành công hay thất bại của ngoại giao? Đôi khi người ta cũng nói đến tương lai của Nhật Bản là “lãnh đạo châu Á”, những suy nghĩ như vậy trong quá khứ đã mang lại cho nước Nhật điều gì?...”

(trích Lời nói đầu, Ngoại giao Nhật Bản, Irie Akira, dịch giả : Nguyễn Đức Minh, Lê Thị Bình, NXB Tri thức, 2013)

Bình luận của bạn