banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tinh hoa Đạo học Đông phương - Thu Giang Nguyễn Duy CầnTinh hoa Đạo học Đông phương - Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Tinh hoa Đạo học Đông phương là cuốn sách bàn về các hệ thống triết học Dịch, Lão – Trang và Phật. Quyển sách nêu bật lên được những giá trị tinh hoa cốt lõi của các hệ thống triết học và Đạo học phương Đông, cũng như thời kỳ hoàng kim và những giai đoạn lịch sử của triết học Đông phương. Tác giả Nguyễn Duy Cần viết cuốn sách nhằm mục tiêu xây dựng con người mới trên nền tảng tư tưởng triết học phi nhị nguyên, làm sáng tỏ những giá trị tinh túy của nền Đạo học và triết học Đông phương.

"Nói về Đạo học Trung Hoa là nói đến cái học của Tam Huyền: Dịch, Lão và Trang. Sự liên lạc giữa ba cái học ấy thật là chặt chẽ, mà Dịch là đầu não: "Dịch quán quần Kinh chi thủ."

Lão học và Dịch học như một biểu một lý, cho nên ngày xưa Vương Bật dùng Dịch giải Lão, dùng Lão giải Dịch một cách hết sức đắc lực. Nói đến Dịch và Lão không thể nào không nói đến công dụng của nó trong cái đạo dưỡng sinh mà Y đạo là căn bản. Bởi vậy ngày xưa người ta gọi Lão học là cái học của Hoàng Lão. Hoàng là Hoàng Đế Nội Kinh, sách căn bản của Y đạo Trung Hoa. Bởi vậy mới có câu: "Y đạo thông Tiên đạo", người xưa không một ai học Dịch, học Lão mà không học Y. Ngày nay có khác, người ta đã giao phần Y học cho một hạng người gọi là y sĩ chuyên chữa bệnh làm nghề. Ngày xưa Y đạo không phải là một nghề, mà thực sự nó là cái Đạo dưỡng sinh. Lời xưa có nói: "Vi nhơn tử giả, bất khả dĩ bất tri Y". Là người không thể không biết Đạo Y. Dịch là "thể" mà Lão và Y là "dụng". Cho nên bàn đến Đạo học mà bỏ qua đạo dưỡng sinh là thiếu sót."

(Trích Lời nói đầu)

Bình luận của bạn