banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Yêu cầu về phiên dịch tiếng HànYêu cầu về phiên dịch tiếng Hàn
Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng được thành thành lập theo giấy phép số 4388317664 ngày 15 tháng 4 năm 2016 với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ đô la.

Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng được thành thành lập theo giấy phép số 4388317664 ngày 15 tháng 4 năm 2016 với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ đô la.  Theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư này, chúng tôi đang trong quá trình xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Thời gian vậy hành chính thức nhà máy bắt đầu từ đầu năm 2017. 

Khi nhà máy đi vào hoạt động chính thức, chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất các đơn hàng lớn do yêu cầu cấp bách của thị trường. Với đặc thù sản xuất và gia công xuất khẩu có khổi lượng công việc nhiều đòi hỏi nguồn nhân lực lớn và thời gian làm việc nhiều cho việc vận hành máy móc thiết bị trong xưởng sản xuất.

Chi tiết xem file đính kèm

(ĐPH)
 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn