banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn QuốcKhái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc
Năm 2013, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã thành lập đội ngũ học giả người Hàn Quốc để biên soạn và xuất bản cuốn Khái luận về kinh tế chính trị Hàn Quốc với nội dung giới thiệu sự phát triển của kinh tế xã hội Hàn Quốc. Năm 2016, cuốn sách được Quỹ giao lưu quốc tế Hàn quốc hỗ trợ dịch lần đầu tiên sang tiếng Việt và được in tại Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Việc dịch thuật và hiệu đính do các giảng viên thuộc Bộ môn Hàn Quốc học, Khoa Đông Phương học, Trường ĐHKHXH&NV

Cuốn sách được đánh giá là đã bao quát nhiều lĩnh vực phát triển khác nhau về Hàn Quốc, trong đó tập trung vào 3 nội dung chính của kinh tế chính trị Hàn Quốc gồm: hiện đại hóa nền kinh tế, dân chủ hóa nền chính trị và toàn cầu hóa ngoại giao Hàn Quốc. Đây được coi là những vấn đề hết sức cơ bản của xã hội Hàn Quốc nói chung và trong chính sách phát triển của chính phủ Hàn Quốc nói riêng. Cuốn sách giới thiệu một cách hệ thống, vừa cơ bản vừa cụ thể về các đặc điểm, đặc trưng và các bước chuyển đổi mang tính lịch sử ở các lĩnh vực chính yếu của Hàn Quốc. Trong bối cảnh dù Hàn Quốc học ở Việt Nam đã có hơn 20 năm phát triển song vẫn rất khan hiếm những công trình nghiên cứu chuyên sâu về Hàn Quốc thì đây là nguồn tài liệu có giá trị, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm kiếm thông tin của các nhà khoa học, sinh viên, học viên và những người quan tâm đến Hàn Quốc học ở Việt Nam. 

Qua công trình này, độc giả được giáp đáp cho câu hỏi, tại sao Hàn Quốc lại có những bước phát triển thần kỳ và lan tỏa được tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của mình đến nhiều quốc gia khác, trở thành một trong 10 nền kinh tế lớn của thế giới, được ca ngợi với cụm từ “Kỳ tích sông Hàn” ? Và Việt Nam có thể học được những bài học gì từ sự phát triển của Hàn Quốc.

Cuốn sách này ra đời đáp ứng nhu cầu lớn về tìm hiểu về Hàn Quốc ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh quan hệ hợp tác hai nước đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Là một trong những quốc gia bình thường hóa quan hệ sớm nhất với Việt Nam sau chiến tranh, lãnh đạo và nhân dân hai nước đã có những nhận thức vượt trước thời đại để sớm thiết lập nên một mối quan hệ hợp tác hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cả hai nước. 

 

Bình luận của bạn