banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

[Tóm tắt báo cáo] Con đường thành công của nhóm nhạc TFBOYS và mô thức thành công chung cho các nhóm nhạc thần tượng hiện nay[Tóm tắt báo cáo] Con đường thành công của nhóm nhạc TFBOYS và mô thức thành công chung cho các nhóm nhạc thần tượng hiện nay
Sự thành lập và phát triển của nhóm TFBOYS là một hiện tượng của ngành giải trí Trung Quốc. Trước sự phát triển lớn mạnh và ảnh hưởng của hiện tượng này chúng ta có thể đi sâu phân tích sự thành công của nhóm nhạc TFBOYS để từ đó rút ra được bài học trong ngành giải trí, tạo ra những mô hình thành công tương tự. Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề mới mẻ và ít người nghiên cứu.

Hoàng Thị Hưởng – 15030322
Đặng Thị Thanh Nga – 15034874
Khoa Đông Phương Học
Khóa QH 2015-X, Đơn vị, ĐHKHXHNV – ĐHQGHN 

 

Tóm tắt kết quả thực hiện: Lý luận cơ bản về văn hóa thần tượng, phân tích lí giải sự thành công của nhóm nhạc TFBOYS, đưa ra mô thức thành công chung cho các nhóm nhạc thần tượng hiện nay.
Đặt vấn đề: 
Tổng quan các vấn đề nghiên cứu: Sự thành lập và phát triển của nhóm TFBOYS là một hiện tượng của ngành giải trí Trung Quốc. Trước sự phát triển lớn mạnh và ảnh hưởng của hiện tượng này chúng ta có thể đi sâu phân tích sự thành công của nhóm nhạc TFBOYS để từ đó rút ra được bài học trong ngành giải trí, tạo ra những mô hình thành công tương tự. Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề mới mẻ và ít người nghiên cứu. Những bài nghiên cứu về vấn đề này chỉ mang tính tập trung vào một khía cạnh nhỏ của vấn đề, vì vậy nghiên cứu này nhằm đưa ra một cái nhìn về vấn đề này một cách toàn diện và cụ thể hơn.
Kết luận và kiến nghị: Bài nghiên cứu đưa ra hai vấn đề quan trọng: Thứ nhất là sự thành công và con đường thành công của TFBOYS, thứ hai từ con đường thành công của TFBOYS rút ra bài học về mô hình xây dựng nhóm nhạc thành công hiện nay.Ngoài ra, nó cũng có giá trị tham khảo đối với các công ty giải trí ở thị trường Việt Nam, trong khi mô hình nhóm nhạc thần tượng còn khá mới ở thị trường nước nhà thì việc học tập và dúc rút kinh nghiệm từ những công ty giải trí danh tiếng, và những nhóm nhạc thành công là hết sức cần thiết nếu muốn phát triển nền công nghiệp giải trí ở Việt Nam hiện nay.
 

Bình luận của bạn