banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tuyển sinh Tiến sĩ chuyên ngành Phật họcTuyển sinh Tiến sĩ chuyên ngành Phật học
Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đang triển khai tuyển sinh theo hình thức xét tuyển hồ sơ cho chương trình đào tạo Tiến sĩ, chuyên ngành Phật học đối với các đối tượng sau:

1. Thông tin tuyển sinh

1.1. Thông tin chung

1.1.1. Tên chuyên ngành: Phật học

1.1.2. Mã số: Chương trình thí điểm

1.1.3. Chỉ tiêu: 08 nghiên cứu sinh

1.1.4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ chuyên môn theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội

1.1.5. Học bổng: 05 suất học bổng toàn phần trị giá 250 triệu sẽ dành cho 5 Nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.

1.2. Điều kiện dự tuyển

1.2.1. Có lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

1.2.2. Có đủ sức khoẻ để học tập.

1.2.3. Về văn bằng.

Đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Có bằng cử nhân ngành Phật học loại giỏi trở lên.

– Có bằng thạc sĩ các chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Phật học.

– Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi hệ chính quy các ngành khác hoặc bằng thạc sĩ các ngành khác; có chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức Phật học do Viện Trần Nhân Tông thuộc ĐHQGHN cấp.

– Có bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành Phật học.

Bằng đại học/thạc sĩ Phật học được phép dự tuyển là bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam cấp; hoặc do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng.

1.2.4. Về nghiên cứu khoa học.

Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.

1.2.5. Về đề cương nghiên cứu.

Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.

1.2.6. Về thư giới thiệu.

Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:

– Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;

– Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh.

– Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

1.2.7. Về năng lực ngoại ngữ.

– Phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

+ Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng kí dự tuyển.

+ Chứng chỉ tiếng Trung HSK level 4 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng kí dự tuyển.

+ Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do đơn vị đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

+ Bằng tốt nghiệp đại học các ngành tiếng Anh và tiếng Trung do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

+ Trong trường hợp là tiếng Trung, thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh. Hội đồng tuyển sinh sẽ thành lập tiểu ban để đánh giá năng lực  tiếng Anh giao tiếp trong chuyên môn của các thí sinh thuộc đối tượng này.

1.2.8. Về nghĩa vụ tài chính.

Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo.

1.2.9. Về đối tượng dự tuyển là công dân nước ngoài.

Được thực hiện theo Quy định về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN (ban hành theo Quyết định số 4299/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN).

1.3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh

1.3.1. Đơn đăng ký dự tuyển.

1.3.2. Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người không làm việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, ngoài nhà nước hoặc những người làm việc ở cơ quan nhưng không được cơ quan cử đi học).

1.3.3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của một bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

1.3.4. Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với người đang làm việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước hoặc ngoài nhà nước.

1.3.5. Bản sao có xác nhận của Công chứng các văn bằng chứng chỉ sau:

– Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học toàn khoá có xác nhận xếp loại của cấp có thẩm quyền cấp bằng (đối với người dự tuyển đào tạo tiến sĩ nhưng chưa có bằng thạc sĩ); bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ (đối với người dự tuyển đào tạo tiến sĩ đã có bằng thạc sĩ);

– Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức (nếu thuộc diện phải học bồi dưỡng kiến thức);

– Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (nếu là cán bộ nhà nước) hoặc hợp đồng lao động dài hạn và giấy xác nhận chứng nhận thâm niên công tác;

– Văn bằng, chứng chỉ hợp pháp về trình độ ngoại ngữ.

1.3.6. Đề cương nghiên cứu, lý lịch khoa học cùng bản chụp các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.

1.3.7. Thư giới thiệu của nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực Phật học với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

1.3.8. 02 phong bì của Viện Trần Nhân Tông phát hành (khi nộp hồ sơ) đã ghi sẵn địa chỉ của thí sinh và 04 ảnh chân dung cỡ 3x4cm.

2. Đăng ký dự tuyển 

Việc đăng kí dự tuyển tiến sĩ được thực hiện trực tuyến một phần.

2.1. Nhiệm vụ của người dự tuyển

Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn để khai báo các thông tin cơ bản theo hướng dẫn, đồng thời nộp bản cứng hồ sơ theo quy định của Viện Trần Nhân Tông (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Thời gian khai báo thông tin trực tuyến và nhận hồ sơ (nếu hồ sơ chuyển qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện): từ 8h00 ngày 15.06.2018 đến 17h00 ngày 31.8.2018.

2.2. Lệ phí tuyển sinh

– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 60.000đ/hồ sơ.

– Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/người dự tuyển.

Người dự tuyển chuyển lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của Viện Trần Nhân Tông hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Viện.

2.3. Thời gian nhận hồ sơ

Từ 8h00 ngày 15/06/2018 đến 17h00 ngày 31/08/2018.

3. Kế hoạch xét tuyển và thời gian đào tạo

3.1. Xét tuyển và công bố kết quả

3.1.1 Xét tuyển: Từ 16/9/2018 đến 30/9/2018

3.1.2. Công bố kết quả xét tuyển: 24/10/2018.

3.1.3. Điểm xét tuyển: từ mức 60/100 điểm trở lên (điểm đề cương nghiên cứu phải đạt tối thiểu 25/40).

3.2. Thời gian đào tạo: 05 năm

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo, Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội, tầng 8, tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Phụ trách tuyển sinh: Th.S Lê Tuấn Hùng.

+ Điện thoại: 0902008898

+ Email: daotao.tnti@gmail.com

Trân trọng thông báo./. 

Bình luận của bạn