banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Trong hai ngày 02-03/6/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự đại hội có đ/c Nguyễn Phi Long – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đ/c Nguyễn Bình Minh - Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; đ/c Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Thành đoàn Hà Nội, các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đoàn các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương.

Về phía ĐHQGHN có đ/c Nguyễn Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN; đ/c Đinh Văn Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh – Sinh viên ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN cùng các đồng chí thường trực Đoàn ĐHQGHN qua các thời kỳ.

Tại đại hội, đồng chí Trương Ngọc Kiểm – Bí thư Đoàn ĐHQGHN khóa IV đã trình bày báo cáo kết quả tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nội dung và hình thức phong phú đã góp phần định hướng giá trị, giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên gắn với các cuộc vận động của Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội.

Các cấp bộ Đoàn từng bước đổi mới nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, tập trung củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức Hội Sinh viên; mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, toàn ĐHQGHN có 5.862 đoàn viên, thanh niên tham gia lớp nâng cao nhận thức về Đảng và có 801 Đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Cùng với đó, các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng luôn được Đoàn ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc quan tâm, triển khai hiệu quả, coi đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn; là cơ hội để đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên học tập, rèn luyện tư cách đạo đức, tích lũy kỹ năng, vốn sống, thực hành trau dồi kiến thức chuyên môn; vừa quảng bá hình ảnh, thương hiệu của ĐHQGHN nói chung và hình ảnh các đơn vị nói riêng. Các hoạt động tình nguyện chủ yếu trên các mảng: Tình nguyện tại chỗ, triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh… Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐHQGHN đã triển khai, thành lập 186 đội hình sinh viên tình nguyện với sự tham gia của 7.080 đoàn viên sinh viên, tổ chức 1.040 hoạt động tình nguyện tại chỗ, 83 công trình thanh niên…

Việc phát huy chuyên môn trên cơ sở khai thác thế mạnh của các đơn vị bước đầu được áp dụng trong các hoạt động tình nguyện như: Chuyển giao công nghệ tưới nước bằng hệ thống tưới nước tự động cho các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi tại Hải Phòng, hố rác di động xử lý rác thải nông thôn, Ong nghiên cứu của trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Ánh sáng văn hoá hè, ôn tập kiến thức văn hóa của ĐH Giáo dục; Phổ cập tin học, trang bị máy tính cho cho bà con nhân dân của ĐH Công nghệ; tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn…

Với chủ đề “Tuổi trẻ ĐHQGHN tiên phong trong sáng tạo, khởi nghiệp và hội nhập”, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn ĐHQGHN đã đề ra một số chỉ tiêu và các trọng tâm công tác cơ bản: Tạo môi trường phát triển cá nhân toàn diện cho đoàn viên thanh niên, học sinh – sinh viên; Củng cố và phát triển tổ chức vững mạnh theo hướng tinh gọn, đổi mới; Đổi mới và sáng tạo cách tiếp cận, phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn; Tăng cường trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động xung kích, sáng tạo trong việc huy động nguồn lực và tổ chức hoạt động để đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo…; Tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Thành đoàn Hà Nội ghi nhận và biểu dương Đoàn ĐHQGHN đã hoàn thành những mục tiêu Nghị quyết Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Thành đoàn Hà Nội yêu cầu, trong thời gian tới, Đoàn ĐHQGHN cần tiếp tục quan tâm, chú trọng thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trên cơ sở thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị, Đoàn ĐHQGHN tiếp tục đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các phong trào: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Xung kích và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt tập trung vào các nội dung liên quan đến hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, quan tâm kết nối và hỗ trợ sinh viên, thương mại hóa các đề tài nghiên cứu khoa học thành các sản phẩm mang tính ứng dụng, thực tiễn cao.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trong quá trình tham gia vào quốc gia khởi nghiệp.

Phát biểu tại đại hội, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đánh giá, Đoàn Thanh niên ĐHQGHN luôn giữ vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát triển toàn diện, góp phần hoàn thiện sản phẩm đào tạo của ĐHQGHN. Công tác Đoàn của ĐHQGHN có nhiều đổi mới, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN.

Giám đốc chỉ đạo, trong giai đoạn sắp tới, Đoàn ĐHQGHN cần thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; tập trung đổi mới hình thức, phương thức tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, tình cảm và tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên đồng thời chủ động định hướng thông tin, nêu các gương người tốt, việc tốt, truyền tải đồng bộ và hiệu quả trên các phương tiện truyền thông xã hội và truyền thông nội bộ.

Hai là, bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của ĐHQGHN để chủ động lựa chọn thực hiện một số nhiệm vụ trọng điểm, xứng tầm theo hướng chú trọng chất lượng, hiệu quả, có mục tiêu và sản phẩm rõ ràng; tiếp tục tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự đổi mới cách học & cách dạy, đẩy mạnh phong trào sinh viên NCKH, giữ vững kỷ cương học đường, kỷ luật thi cử; Tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng theo hướng gắn với thế mạnh chuyên môn các đơn vị và gắn kết chặt chẽ với các chương trình công tác lớn của ĐHQGHN; đồng thời thể hiện tốt vai trò, vị thế quan trọng của tổ chức Đoàn trong việc chủ động lựa chọn, đăng cai và chủ trì tổ chức các chương trình, sự kiện lớn của Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội.

Ba là, tham gia tích cực công tác trao đổi sinh viên quốc tế với trọng tâm là nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò tích cực của Đoàn trong việc kết nối mạng lưới cựu sinh viên trong và ngoài nước, thực hiện tốt công tác ngoại giao sinh viên; triển khai hiệu quả hoạt động giao lưu hội nhập quốc tế góp phần tạo lập vị thế quan trọng, bình đẳng và sự ảnh hưởng rộng rãi của ĐHQGHN trên trường quốc tế

Bốn là, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp; chú trọng công tác phát triển phẩm chất, năng lực, tầm nhìn, kỹ năng cho học sinh, sinh viên đồng thời xây dựng một chương trình tổng thể về hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm tư vấn, đào tạo và cung cấp thông tin khởi nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận môi trường khởi nghiệp nhằm tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức đã lĩnh hội để lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao.

Tại đại hội, đ/c Nguyễn Phi Long – Bí thư BCH Trung ương Đoàn và đ/c Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn cho các cán bộ Đoàn xuất sắc của ĐHQGHN qua các thời kỳ; trao Bằng khen cho BCH Đoàn ĐHQGHN khóa IV và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 27 đồng chí, đ/c Trương Ngọc Kiểm tái đắc cử Bí thư Đoàn ĐHQGHN, đ/c Trần Bách Hiếu – Bí thư Đoàn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và đ/c Nguyễn Hoàng Giang – Bí thư Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ được bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đại học Quốc gia Hà Nội 

Bình luận của bạn