banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Đông phương học 2019Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Đông phương học 2019
Nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo ở trường đại học, qua đó hình thành tư duy và phương pháp NCKH, thực hiện phương châm “giảng dạy kết hợp với thực nghiệm và NCKH”.

Theo quyết định của Ban chủ nhiệm Khoa, ngày 29/3/2019 (tức thứ 6 tuần sau), Khoa ta sẽ tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên. Ban tổ chức xin kính mời toàn bộ các thầy cô trong Khoa đến tham dự. 

Thời gian: Sáng ngày 29/3/2019 ,  Bắt đầu từ 7h30'  
Địa điểm: Phòng E304

Xin kính nhờ các Bộ môn thông báo cho sinh viên đến tham dự, trong đó bắt buộc đối với sinh viên K61. Các thầy cô dạy cho lớp sinh viên K61 sẽ cho lớp nghỉ học và sắp xếp lịch học bù, đồng thời nhắn cho Bộ phận Phụ trách NCKH Khoa biết để chúng tôi kịp thông báo cho Phòng Thanh tra Pháp chế Nhà trường.

Đề nghị các bộ môn gửi về Bộ phận Phụ trách NCKH Khoa file tóm tắt các báo cáo NCKH, file danh sách 02 sinh viên báo cáo cấp khoa, bản in báo cáo toàn văn và tóm tắt của 02 báo cáo tham dự cấp khoa cùng powerpoint mà các em sẽ trình bày. Hạn cuối là ngày 27/3/2019. 

Xin trân trọng thông báo!
Trợ lý Phụ trách NCKH Khoa

TS. Hồ Thị Thành

Bình luận của bạn