banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

LỄ RA MẮT BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN CHI HỘI K63 đÔNG PHƯƠNG HỌCLỄ RA MẮT BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN CHI HỘI K63 đÔNG PHƯƠNG HỌC
Lễ ra mắt Ban chấp hành Chi Đoàn - Chi Hội K63 Đông phương học diễn ra vào ngày 26/9/2018 tại phòng AB 302, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lễ ra mắt Ban chấp hành Chi Đoàn - Chi Hội K63 Đông phương học diễn ra vào ngày 26/9/2018 tại phòng AB 302, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Buổi lễ có sự tham gia của đồng chí Trương Ngọc Anh - Bí thư Liên chi đoàn, đồng chí Đỗ Đình Duy -Liên chi hội trưởng và các đồng chí khác trong Ban chấp hành Liên chi đoàn - Liên chi hội cùng toàn thể sinh viên K63 Đông phương học.

Những thành viên chính thức của Ban chấp hành Chi đoàn - Chi hội K63 Đông phương học đã được ra mặt trong buổi lễ bao gồm:

Về phía Đoàn:

1. Trương Hồng Ngọc - Bí thư

2. Nguyễn Đặng Anh Phong - Phó bí thư

3. Phạm Nghĩa Huệ - Uỷ viên

4. Trần Tuấn Vũ - Uỷ viên

5. Nguyễn Thị Hạnh - Uỷ viên

Về phía Hội

1. Đậu Trần Ái Châu - Chi hội trưởng

2. Dương Thị Vân Anh - Chi hội phó

3. Lê Thị Thanh Hiền - Uỷ viên

4. Hoàng Phương Liên - Uỷ viên

5. Đoàn Thị Bảo Trân - Uỷ viên

Buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp với sự tham gia đầy đủ và nghiêm túc của sinh viên khoa Đông phương.

Thông qua buổi lễ, những đồng chí trong BCH Chi đoàn - Chi hội K63 bên cạnh việc ra mắt còn được lắng nghe kinh nghiệm từ BCH K62, K61 để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kì của mình.

Bình luận của bạn