banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tổng kết sinh viên 5 tốt năm học 2018-2019Tổng kết sinh viên 5 tốt năm học 2018-2019
5 bạn sinh viên xuất sắc đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt các cấp

Sau nhiều nỗ lực phấn đấu trong 5 học vừa qua khoa Đông Phương học vinh dự có 5 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Đại học quốc gia trong đó có một sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp thành phố.

Đào Thị Hợp- sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG- Cấp Thành phố

Sinh viên Trần Thị Minh Giang- Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG

Sinh viên Trương Ngọc ANh- Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG

Sinh viên Lê Thị Ngọc Mai-  Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG

Sinh viên Đặng Thị Ngọc Hà- Sinh viên  tốt cấp ĐHQG

 

Bình luận của bạn