banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Hướng dẫn về Quá trình chính quy tiếng Hàn học kỳ mùa hè năm 2021Hướng dẫn về Quá trình chính quy tiếng Hàn học kỳ mùa hè năm 2021
Trường Đại học Ngoại ngữ Busan là trường đại học dân lập được thành lập năm 1981 tại Trung tâm Thành phố Busan. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc về đào tạo ngoại ngữ và văn hóa cho sinh viên của nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ Busan đã có quan hệ hợp tác với hơn 100 trường đại học tại 24 quốc gia.

Dưới đây là thông tin chi tiết về Quá trình chính quy tiếng Hàn học kỳ mùa hè năm 2021

(Xem file đính kèm)

ĐPH 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn