banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Đăng ký xét công nhận chức danh GS, PGSĐăng ký xét công nhận chức danh GS, PGS
Phòng Tổ chức cán bộ trường có công văn yêu cầu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Trong ngày hôm nay, BCN Khoa tập hợp danh sách có tên các thầy cô có nhu cầu đăng ký lên Nhà trường

Cụ thể như sau: 

- Ngày 2/4 Ghi tên đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Nhà trường
- Ngày 10/4 Trường gửi công văn và hồ sơ lên hội đồng chức danh giáo sư nhà nước để đề nghị thành lập hội đồng chức danh giáo sư cấp cơ sở
- Ngày 5-15/5 Tập huấn xét công nhận chức danh (do hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tổ chức)
20/5 Hạn cuối nộp Bản đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2015 (trực tiếp nộp tại tầng 7, Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt).
- Ngày 10/6: Hạn cuối các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 tại trường.
- Ngày 10/6-10/7 Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở của Trường họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2015.

Vậy kính thông báo tới các thầy cô trong Khoa có nhu cầu đăng ký, xin thông báo gấp tên trong ngày hôm nay để làm công văn gửi lên Trường.

Chủ nhiệm Khoa

Bình luận của bạn