banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

PGS. NGND. Nguyễn Quốc HùngPGS. NGND. Nguyễn Quốc Hùng
PGS.NGND Nguyễn Quốc Hùng là một trong những nhà giáo thuộc thế hệ đã thừa hưởng và góp phần tạo dựng nên truyền thống của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày nay. Đó là những người thày vừa có khả năng chuyên môn cao vừa có đạo đức nhân cách được các thế hệ sinh viên quý mến và nể trọng.

Năm sinh: 1936.
Quê quán: Hà Tây.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Lịch sử thế giới tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1966.
Được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 1991.
Được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 1997.
Được tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2008.
Thời gian công tác tại trường: 1966-2005.
+ Đơn vị công tác:
Bộ môn Lịch sử thế giới, Khoa Lịch sử (1966-1995).
Bộ môn Nhật Bản học, Khoa Đông Phương học (1995-2005).
+ Chức vụ quản lý:
Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử (1983-1990).
Quyền Chủ nhiệm Khoa Lịch sử (1983-1984).
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương (1990-1995).
Phó Chủ nhiệm Khoa Đông Phương học (1995-2000).
Chủ nhiệm Bộ môn Nhật Bản học (Khoa Đông phương học) (1995-2005).
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử thế giới hiện đại, Lịch sử quan hệ quốc tế, Lịch sử Liên Xô (Nga) và Lịch sử Nhật Bản.
Các công trình khoa học tiêu biểu:
Các nước Nam Mĩ (viết chung)(tập 1). Nxb Sự thật, 1978.
Những ngày kỉ niệm và lịch sử (viết chung). Nxb Phổ thông, 1978.
Các nước Nam Mĩ (tập 2). Nxb Sự thật, 1979.
Nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ. Nxb Sự thật, 1983.
Lịch sử hiện đại thế giới (1917 – 1945) (viết chung). Nxb Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, 1984.
100 năm ngày Quốc tế Lao động 1-5 (1886-1986) (viết chung). Nxb Lao động, 1986.
Cách mạng tháng Mười và phong trào giải phóng dân tộc (viết chung). Nxb Sự thật, 1987.
Hồ Chí Minh - cuộc đời nhà cách mạng (viết chung). Dietz Verleg Berlin, 1990 (tiếng Đức).
Những nền văn minh rực rỡ xưa (chủ biên). Nxb Quân đội Nhân dân, 1993.
Lịch sử lớp 11 (Ban Khoa học Tự nhiên và Ban Khoa học Tự nhiên-Kĩ thuật) (viết chung). Nxb Giáo dục, 1995.
Lịch sử lớp 12 (Ban Khoa học Xã hội) (tập 1) (viết chung). Nxb Giáo dục, 1995.
Sách bồi dưỡng cho giáo viên lớp 12 (viết chung). Nxb Giáo dục, 1995.
Từ điển Bách khoa Việt Nam (viết chung), 4 tập. Trung tâm Biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, 1995.
Văn minh thế giới thế kỉ XX. Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục, 1998.
Lịch sử thế giới hiện đại 1917-1995 (viết chung I, II). Nxb Giáo dục, 1998.

 

(Theo USSH, Hanoi)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn