banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Khai mạc phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 50
Ngày 14/10/2015, tại ĐHQGHN đã diễn ra Phiên khai mạc Đánh giá ngoài cấp độ Chương trình của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á ( AUN-QA) lần thứ 50 đối với chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông phương học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông phương học
Khoa Đông phương học đã xây dựng Chương trình đào tạo trong đó nêu rõ kết quả học tập mong đợi, phản ánh được yêu cầu và nhu cầu của tất cả các đối tượng có liên quan, thông qua danh mục các chuẩn đầu ra được mô tả rõ trong khung chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành Đông phương học ban hành năm 2012.

Mẫu lý lịch tốt nghiệp và Đơn xin mượn hồ sơ sinh viên
Theo Quy định của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Điều chỉnh mức thu học phí hệ đào tạo đại học chính quy
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Khoa Đông phương học chuẩn bị cho cuộc thi nói tiếng Hàn - tiếng Việt toàn quốc lần thứ VIII
Để tìm kiếm 3 sinh viên xuất sắc nhất tham dự vòng thi nói tiếng Hàn – tiếng Việt toàn quốc lần thứ VIII, Khoa Đông phương học – Trường ĐHKHXH&NV – đã tổ chức Cuộc thi nói tiếng Hàn cho sinh viên ngành Hàn Quốc học vào ngày 16/5/2015 tại hội trường tầng 2 nhà H.

Triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình cử nhân Đông phương học theo chuẩn AUN
Ngày 25/3/2015, Trường ĐHKHX&NV đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình cử nhân Đông phương học theo chuẩn mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.