banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Thông báo về Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm 2016
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ, học viên sau đại học; Nâng cao kiến thức đã học, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra; tạo nền tảng chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu cho quá trình học tập và nghiên cứu; Tạo được không khí học thuật trong đội ngũ cán bộ trẻ, học viên sau đại học, hướng đến góp phần xây dựng đại học nghiên cứu.

Tạo hồ sơ cá nhân trên Google Scholar
Chung tay tạo dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ Google Scholar của các nhà khoa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. Các Thầy/Cô, Anh/Chị đã có hồ sơ Google Scholar xin gửi đường link để Phòng QLNCKH (qua khamtv@ussh.edu.vn) có thể tập hợp tạo cơ sở dữ liệu chung của toàn trường.

Hệ thống tạp chí trong danh mục ISI/Scopus (cập nhật 12/5/2016)
Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học kính gửi Quý Thầy/Cô các file tổng hợp các danh mục trong hệ thống tạp chí được ISI (Viện thông tin Khoa học Mỹ) và Scopus trích dẫn.

Mời dự seminar: Nghệ thuật tôn giáo và văn hóa tộc người ở miền núi: Một cách nhìn từ góc độ bên ngoài
Người Dao là ai? Họ sống ở đâu? Tôn giáo, tín ngưỡng và truyền thống văn hóa của họ là gì? Tại sao người Dao lại dùng chữ Hán như một phương thức để bảo tồn văn hóa và tín ngưỡng? Tại sao người Dao đã tạo ra những bộ tranh thờ rất phong phú, đa dạng, không chỉ phản ánh và chuyển tải đời sống văn hóa và tín ngưỡng lâu đời, mà các họa sĩ tạo hình còn để lại những nét vẽ mô phỏng nghệ thuật truyền thống hội họa của Trung Hoa cũng như nhiều nét văn hóa dân gian.

Thư mời viết bài hội thảo cấp Quốc gia "Những vấn đề văn học và Ngôn ngữ Nam bộ"
Trải qua hơn ba trăm năm hình thành và phát triển, Nam Bộ đã trở thành một vùng văn hóa có nhiều thành tựu rực rỡ và đặc sắc. Điều ấy thể hiện đậm nét trong lĩnh vực văn học và ngôn ngữ ở Nam Bộ. Từ trước đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu quan trọng về ngữ văn Nam Bộ, tuy nhiên hiện nay vẫn có nhiều vấn đề đặt ra chưa được giải quyết.

Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký xin tài trợ các hoạt động khoa học – công nghệ năm 2016 của Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á
Được sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advanced Studies – KFAS), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – Công nghệ năm 2016.

Mời viết bài hội thảo: “Những biến đổi về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa... ở Việt Nam hiện nay”
Trong mục tiêu phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến năm 2020 có xác định rõ một trong những định hướng chính về đào tạo, nghiên cứu khoa học là hướng đến xây dựng đại học nghiên cứu với mô hình, quy mô và các hoạt động phù hợp, trong đó xác định tầm quan trọng của việc tham gia nghiên cứu ở các hình thức khác nhau của đội ngũ cán bộ trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Nhà trường.

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQG Hà Nội năm 2017
ĐHQG Hà Nội vừa có thông báo về đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQG HN năm 2017, để các Thầy/cô có thời gian chuẩn bị các đề xuất, phòng QLNCKH xin gửi Quý Thầy/Cô bản file pdf thông báo trước để thông báo tới các nhà khoa học của đơn vị được biết. Phòng QLNCKH sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản (với thời hạn nộp xuất của Trường sẽ sớm hơn so với kế hoạch tổng hợp của ĐHQG HN).

Đề xuất nội dung hợp tác về KH&CN theo Nghị định thư với Đài Loan bắt đầu từ năm 2017
Chuẩn bị nội dung đàm phán và ghi nhận vào Nghị định thư hợp tác khoa học-công nghệ giữa Việt Nam - Đài Loan từ năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung với đối tác Đài Loan. Tập trung vào một số lĩnh vực: ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp và y tế; công nghệ thông tin; khoa học xã hội và nhân văn; vật liệu mới; biến đổi khí hậu; khoa học trái đất, thủy văn, phòng chống thiên tai; chính sách về ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công

Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình KHGD/16-20
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam”, Mã số KHGD/16-20 (Quyết định số 888/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).