banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Các tư liệu về Giáo sư Tiến sĩ Mai Ngọc ChừCác tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Mai Ngọc Chừ
GS.TS Mai Ngọc Chừ nguyên là Trưởng khoa Đông Phương học Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội; hiện là Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam kiêm Tổng biên tập Tạp chí Hàn Quốc. Ông được ghi danh trong “Từ điển Thái Bình”, NXB Văn hoá – Thông tin, 2010, trang 555-556.

Sách đã xuất bản
1. Tiếng Việt. Tập I. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1987.
2. Tiếng Dao. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1992.
3. Văn hoá Đông Nam Á. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, tái bản 1999.
4. Vietnamese Dictionary (Vietnamese – English, English – Vietnames). Đồng tác giả. Tái bản lần 2, Nxb Pelanduk, Malaysia, 2000.
5. Vietnamese for Everyone. Đồng tác giả. Tái bản lần 2, Nxb Pelanduk, Malaysia, 2000.
6. English – Vietnamese Phrase Book. Mai Ngọc Chừ. Tái bản lần 2, Nxb Pelanduk, Malaysia, 2000.
7. Tiếng Malay – Bahasa Malay. Mai Ngọc Chừ. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
8. Vietnamese Made Simple. Đồng tác giả. Tái bản lần 2, Nxb Golden Books Centre SDN, BHD, Kuala Lumpur, Malaysia, 2000.
9. Các ngôn ngữ phương Đông. Mai Ngọc Chừ (Chủ biên). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
10. Cộng đồng Malay: Những vấn đề ngôn ngữ. Mai Ngọc Chừ. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
11. Tiếng Việt cho người nước ngoài. Mai Ngọc Chừ. H- Thế giới, 2006.
12. Vần thơ Việt Nam dưới ánh sáng ngôn ngữ học. Tái bản lần 2. Mai Ngọc Chừ. H- Văn hoá – Thông tin, 2006.
13. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. Đồng tác giả. Tái bản lần thứ 9, H- Giáo dục, 2008.
14. Giới thiệu văn hoá phương Đông. Mai Ngọc Chừ (Chủ biên). H- Hà Nội, 2008.
15. Tiếng Việt cho du lịch. Mai Ngọc Chừ. H- Thế giới, 2008.
16. Học tiếng Việt qua tiếng Anh. Mai Ngọc Chừ. Tái bản lần thứ 8. H- Thế giới , 2008.
17. Học tiếng Việt trong hai tháng. Mai Ngọc Chừ. Tái bản lần thứ 8. H- Thế giới, 2008.
18. Nhập môn ngôn ngữ học. Mai Ngọc Chừ (Chủ biên). Tái bản lần 2. H- Giáo dục, 2008.
19. Quê Việt – Sách dạy tiếng Việt (Trình độ A). Hai tập. Mai Ngọc Chừ (Chủ biên). H- Thế giới, Hà Nội, 2008.
20. Quê Việt – Sách dạy tiếng Việt (Trình độ B). Hai tập. Mai Ngọc Chừ (Chủ biên) .

Bình luận

Trần Tùng Ngọc
25/04/2016 9:48:27 CH

Thầy ơi thầy Chừ còn quyển Số phận và tâm linh nữa ạ :)

Bình luận của bạn