banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Giới Thiệu Hình ảnh Sinh viên USSH
“TUỔI TRẺ MÀ, ĐỪNG NGẦN NGẠI HÃY SỐNG THEO ĐAM MÊ” - Tuổi trẻ là tuổi xông pha, tuổi nồng nhiệt nhất của một đời người. Chị cũng vậy, chị đã có một thời sinh viên thực sự ý nghĩa khi được sống đúng với đam mê và cống hiến hết mình cho xã hội.

Nâng cao nhận thức cho thanh niên với Luật An ninh mạng
Nhằm năng cao nhận thức của CBCS, đoàn viên, hội viên trong lực lượng Công an nhân dân về vai trò quan trọng của Luật An ninh mạng trong công tác đảm bảo ANQG, ngày 12-9, Cụm thi đua số 7 Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị báo cáo cho gần 400 CBCS đoàn viên, hội viên của cụm về chuyên đề “Thanh niên với Luật An ninh mạng” và nhận diện, đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc trên mạng internet.

Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn nhân kỷ niệm 89 năm thành lập
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam dưới Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

70 NĂM NGÀY HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
2020 là năm kỷ niệm 70 ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020). Hãy cùng chúng mình nhìn lại lược sử hình thành và phát triển phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam qua Infographic dưới đây nhé.

Tấm gương sinh viên 5 tốt ( P2) - Sinh viên Trần Tiến Anh K62 Hàn Quốc học
Trong số rất nhiều sinh viên được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương “sinh viên 5 tốt”, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đã vinh dự có 6 sinh viên đạt “sinh viên 5 tốt” cấp Thành Phố. Và Trần Tiến Anh (K62 Hàn Quốc học) trong số những sinh viên đạt được danh hiệu “sinh viên 5 tốt”.

Tấm gương sinh viên 5 tốt ( P1) - Sinh viên Trần Tiến Anh K62 Hàn Quốc học
Trong số rất nhiều sinh viên được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương “sinh viên 5 tốt”, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đã vinh dự có 6 sinh viên đạt “sinh viên 5 tốt” cấp Thành Phố. Và Trần Tiến Anh (K62 Hàn Quốc học) trong số những sinh viên đạt được danh hiệu “sinh viên 5 tốt”.

Tấm gương sinh viên 5 tốt ( P1) - Sinh viên Trương Ngọc Anh K61 Trung Quốc học
Trong số rất nhiều sinh viên được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương “sinh viên 5 tốt”, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đã vinh dự có 6 sinh viên đạt “sinh viên 5 tốt” cấp Thành Phố. Và Trương Ngọc Anh (K61 Trung Quốc học) chính là một trong số những sinh viên đạt được danh hiệu “sinh viên 5 tốt”.

Tấm gương sinh viên 5 tốt ( P1) - Sinh viên Trương Ngọc Anh K61 Trung Quốc học
Trong số rất nhiều sinh viên được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương “sinh viên 5 tốt”, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đã vinh dự có 6 sinh viên đạt “sinh viên 5 tốt” cấp Thành Phố. Và Trương Ngọc Anh (K61 Trung Quốc học) chính là một trong số những sinh viên đạt được danh hiệu “sinh viên 5 tốt”.

Tấm gương sinh viên 5 tốt ( P1) - Sinh viên Trương Ngọc Anh K61 Trung Quốc học
Trong số rất nhiều sinh viên được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương “sinh viên 5 tốt”, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đã vinh dự có 6 sinh viên đạt “sinh viên 5 tốt” cấp Thành Phố. Và Trương Ngọc Anh (K61 Trung Quốc học) chính là 2 trong số những sinh viên đạt được danh hiệu “sinh viên 5 tốt”.

Giáo dục biển đảo biên giới
Giáo dục biển đảo cho sinh viên Đông Phương 2019-2020