banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Về việc thông báo xác nhận bảng thu nhập cá nhânVề việc thông báo xác nhận bảng thu nhập cá nhân
Phòng KHTC thông báo đã hoàn thành việc nhập dữ liệu các khoản thu nhập cá nhân phát sinh trong năm 2019 của cán bộ toàn trường. Để có con số chính xác về số thu nhập cũng như số thuế phải đóng và tránh nhầm lẫn trong khi nhập dữ liệu, phòng KHTC kính đề nghị các thầy cô có thể lên nhận trực tiếp tại phòng KHTC hoặc thông báo email cá nhân để phòng KHTC gửi qua email bảng thu nhập cá nhân năm 2019 để các thầy cô có thể kiểm tra lại các số liệu trong bảng thu nhập của mình. 

Kính gửi các thầy cô,

Phòng KHTC thông báo đã hoàn thành việc nhập dữ liệu các khoản thu nhập cá nhân phát sinh trong năm 2019 của cán bộ toàn trường. Để có con số chính xác về số thu nhập cũng như số thuế phải đóng và tránh nhầm lẫn trong khi nhập dữ liệu, phòng KHTC kính đề nghị các thầy cô có thể lên nhận trực tiếp tại phòng KHTC hoặc thông báo email cá nhân để phòng KHTC gửi qua email bảng thu nhập cá nhân năm 2019 để các thầy cô có thể kiểm tra lại các số liệu trong bảng thu nhập của mình. 

Ngoài ra các thầy cô cần xem cả phần giảm trừ gia cảnh đã đúng chưa, cần tăng hoặc giảm người phụ thuộc thì cần phải chụp các giấy tờ liên quan gửi qua email cho phòng KHTC. Những thầy cô có thu nhập từ nhiều nơi, tự quyết toán thuế thì bắt buộc phải lên phòng KHTC để nhận vì còn ký và đóng dấu của trường để đi nộp cơ quan thuế. 

Sau ngày 15/4, thầy cô nào không lên nhận hoặc không gửi email để phòng gửi bảng thu nhập cá nhân của mình thì Phòng KHTC sẽ chốt số như trong bảng thu nhập để tính thuế và quyết toán với cơ quan thuế. Thông tin này rất quan trọng vì nó liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của từng thầy cô, do vậy rất mong các thầy cô thực hiện theo đúng hướng dẫn của phòng KHTC. 


Các thầy cô muốn nhận bảng thu nhập cá nhân qua email, đề nghị thông báo email cá nhân qua bộ phận văn phòng khoa trước ngày 5/4 để bộ phận văn phòng khoa tổng hợp gửi phòng KHTC, đảm bảo để thầy cô có thời gian rà soát và phản hồi cho phòng KHTC về bảng thu nhập của mình nếu có trường hợp thắc mắc.

Trân trọng cảm ơn các thầy cô. 

Bình luận của bạn