banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thực hiện phân quyền cho địa phương ở Indonesia từ năm 2001 đến nayThực hiện phân quyền cho địa phương ở Indonesia từ năm 2001 đến nay
Thực hiện phân quyền cho địa phương ở Indonesia từ năm 2001 đến nay

Tác giả: TS. Hồ Thị Thành 

 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn