banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông tin liên hệ
Khoa Đông phương học
336 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân
Hà Nội, Việt Nam
Email: info@dongphuonghoc.org
Tel: (84-43) 8584596
Gửi thư điện tử