banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Ban chủ nhiệm Khoa 2018-2020

Ban chủ nhiệm Khoa 2017-2018

Đông phương học: 20 năm hình thành và phát triển
Trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu hiểu biết của nước ta về các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á đang ngày càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, Khoa Đông Phương học đã được thành lập vào năm 1995 theo quyết định của Đại học Quốc gia Hà Nội (QĐ 436/TCCB ngày 21/10/1995) với mục đích là để phát triển nghiên cứu Khu vực học, cung cấp những tri thức và hiểu biết về các nước châu Á.

Đông phương học: Đào tạo nguồn nhân lực gắn kết theo nhu cầu doanh nghiệp và xã hội
Nguồn nhân lực có bằng cấp đại học và sau đại học của nước ta đã tăng nhanh trong những năm qua đến mức một tỉ lệ không nhỏ trong số đó không tìm được việc làm. Chính vì vậy, chất lượng đào tạo và nhu cầu nguồn nhân lực đang là mục tiêu Khoa Đông phương học hướng tới

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 2015 - 2017)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 2005 - 2010)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 2000 - 2005)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 1995 - 2000)
Sau 2 năm đào tạo thử nghiệm, đến năm 1995 Khoa Đông phương học đã chính thức được thành lập.

Giới thiệu Khoa Đông phương học
Sau 2 năm đào tạo thử nghiệm, đến năm 1995 Khoa Đông phương học đã chính thức được thành lập. Gần 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban giám hiệu, cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, Khoa Đông Phương học ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.