banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Khoa Đông Phương học: chặng đường 15 năm (1995-2010) hình thành và phát triển
Mười lăm năm đã trôi qua, kể từ ngày thành lập đến nay (1), Khoa Đông phương học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với ban đầu gồm 3 ngành đào tạo là Trung Quốc học, Nhật Bản học và Hàn Quốc học.

Đôi điều về Ngành Đông phương học, Đại học Khoa học Xă hội và Nhân văn, Hà Nội
Nếu bạn muốn thoả măn sự tò mò, óc ham hiểu biết của mình về các quốc gia phương Đông trong suốt chiều dài lịch sử của nó, hẳn bạn không thể bỏ qua Khoa Đông phương học.