banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Bộ môn Ấn Độ học
Ấn Độ học là một trong 05 chuyên ngành đào tạo cử nhân chính quy văn bằng 1 của khoa Đông phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngành Ấn Độ học được chính thức mở đào tạo năm 2002. Ấn Độ là đất nước của rất nhiều những điều kì thú mà có thể bạn còn chưa biết đến.

Bộ môn Đông Nam Á - Thái Lan học
Ngành Đông Nam Á học (Southeast Asian Studies) đào tạo những sinh viên có kiến thức về khoa học xã hội nhân văn nói chung, nắm vững kiến thức cơ bản về khu vực học (Đông Nam Á, Đông phương), có khả năng nghiên cứu và hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực văn hóa, quan hệ quốc tế tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Vận dụng tri thức và khả năng sử dụng được hai ngoại ngữ (quốc tế và Đông Nam Á) vào thực tế công tác có liên quan đến ngành học.

Bộ môn Hàn Quốc học
Sau khi Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Ngành Hàn Quốc học theo đó bắt đầu được đưa vào đào tạo từ năm 1993, lúc đầu tại Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp, với hình thức là chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn minh khu vực. Đến năm 1995 ngành Hàn Quốc học chính thức có quyết định được thành lập, là một trong 5 bộ môn thuộc Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ môn Nhật Bản học
Bộ môn Nhật Bản học bắt đầu tiếp nhận sinh viên từ năm 1993 và chính thức được thành lập năm 1995, dưới sự lãnh đạo của GS. Phan Huy Lê (nguyên Chủ nhiệm Khoa Đông phương học) và PGS. Nguyễn Quốc Hùng (nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Nhật Bản học).

Bộ môn Trung Quốc học
Cùng với sự ra đời của Khoa Đông phương học, Bộ môn Trung Quốc học được thành lập vào năm 1995. Phó Giáo sử học Nguyễn Văn Hồng là Chủ nhiệm Bộ môn Trung Quốc học đầu tiên.