banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Bộ môn Trung Quốc họcBộ môn Trung Quốc học
Cùng với sự ra đời của Khoa Đông phương học, Bộ môn Trung Quốc học được thành lập vào năm 1995. Phó Giáo sử học Nguyễn Văn Hồng là Chủ nhiệm Bộ môn Trung Quốc học đầu tiên.

1. Mục tiêu đào tạo
Bộ môn Trung Quốc học hiện đảm nhận đào đạo ở bậc đại học Cử nhân Trung Quốc học và tham gia đào tạo trên đại học gồm Thạc sĩ Châu Á học (về Trung Quốc học) và Tiến sĩ Trung Quốc học. Chú trọng tới chất lượng, các sinh viên tốt nghiệp đại học (cử nhân) Trung Quốc học cùng với kiến thức rộng về khu vực học, kiến thức sâu về chuyên ngành Trung Quốc học còn có thể sử dụng tiếng Hán hiện đại thành thạo trong giao tiếp nói chung cũng như trong chuyên môn nói riêng. Để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo này, các sinh viên Trung Quốc học vừa học tiếng Hán như một ngoại ngữ vừa từng bước nghe giảng trực tiếp các môn học chuyên đề bằng tiếng Hán. Với kiến thức được trang bị trong nhà trường, sinh viên tốt nghiệp Trung Quốc học đều có thể vững vàng làm việc bằng chuyên môn của mình tại các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các bộ ngành cũng như các công ty có liên quan đến tiếng Hán.
2. Đội ngũ cán bộ

Chủ nhiệm Bộ môn: TS. Nguyễn Thọ Đức

Thư ký Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa  

2.1. Danh sách cán bộ thuộc biên chế của Bộ môn

1. Nguyễn Thọ Đức

Học vị: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Chuyên môn: Triết học Trung Quốc; Tôn giáo Trung Quốc.
Tham gia giảng dạy ngoại ngữ: Tiếng Hán
2. Nghiêm Thuý Hằng
Học vị: Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Chuyên môn: Nhập môn Trung Quốc học; Đ ịa lí cư dân môi trường Trung Quốc; Văn hoá Trung Quốc.
Tham gia giảng dạy ngoại ngữ: Tiếng Hán
3. Nhâm Thanh Lý
Học vị: Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Chuyên môn: Lịch sử Trung Quốc; Văn hoá Trung Quốc.
Tham gia giảng dạy ngoại ngữ: Tiếng Hán
4. Trần Trúc Ly
Học vị: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Chuyên môn: Vă n học Trung Quốc
Tham gia giảng dạy ngoại ngữ: Tiếng Hán
5. Đỗ Thuý Nhung
Học vị: Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Chuyên môn: Quan hệ đối ngoại của Trung Quốc; Quan hệ Ngoại giao Trung-Việt; Thể chế chính trị ở Trung Quốc.
Tham gia giảng dạy ngoại ngữ: Tiếng Hán
6. Phạm Sĩ Thành
Học vị: Tiến sĩ 
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Chuyên môn: Kinh tế Trung Quốc
Tham gia giảng dạy ngoại ngữ: Tiếng Hán

7. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Học vị: Tiến sĩ 
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Chuyên môn: Ngôn ngữ Trung Quốc
Tham gia giảng dạy ngoại ngữ: Tiếng Hán


2.1. Danh sách cán bộ thỉnh giảng (thường xuyên)

1. Nguyễn Kim Bảo
Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Tham gia giảng dạy: Kinh tế Trung Quốc

2. Nguyễn Văn Hồng
Học vị: Phó Giáo sư
Đơn vị công tác: Nguyên chủ nhiệm Bộ môn Trung Quốc học (đã nghỉ hưu)
Tham gia giảng dạy: Lịch sử Trung Quốc; Văn hoá Trung Quốc

3. Phùng Thi Huệ
Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Tham gia giảng dạy: Xã hội Trung Qu ốc; Những vấn đề về Đài Loan

4. Đỗ Tiến Sâm
Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Tham gia giảng dạy: Thể chế chính trị ở Trung Quốc

5. Nguyễn Kim Sơn
Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Tham gia giảng dạy: Triết học Trung Quốc;Tôn giáo Trung Quốc

6. Đinh Công Tuấn
Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Tạp chí “Nghiên cứu Châu Âu”
Tham gia giảng dạy: Kinh tế Trung Quốc
Và các chuyên gia, cán bộ Trung Quốc học khác tham gia giảng dạy hướng dẫn khoá luận, niên luận cho sinh viên.

Bình luận của bạn