banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tuyên truyền về biển, đảo cho sinh viên Khoa Đông phương họcTuyên truyền về biển, đảo cho sinh viên Khoa Đông phương học

Ngày 4/6/2022, tại phòng học G206, Liên Chi Đoàn Khoa Đông phương học tổ chức Chương trình tuyên truyền giáo dục bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam năm học 2021- 2022.

 

Tham gia chương trình tuyên truyền gồm có 40 bạn sinh viên, đại diện cán bộ Đoàn - Hội đến từ các Chi Đoàn - Chi Hội trực thuộc Khoa Đông phương học.

 

Nội dung tuyên truyền gồm có: Vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây.

(Hình ảnh buổi tuyên truyền)

Ngoài ra, chương trình còn có những câu hỏi và phần quà cho những học sinh đã trả lời đúng những nội dung mà báo cáo viên đã truyền tải.

Chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng cho các bạn sinh viên, nhằm nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, qua đó có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bình luận của bạn